Temel İSG Yenileme EğitimleriTemel İSG Yenileme Eğitimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 24 Mayıs 2018 Perşembe günü yayınladığı yönetmelik değişikliği ile yenileme eğitimlerinin tamamı artık uzaktan eğitim ile verilebilmektedir.

Önceki yönetmeliğe göre 8 saatlik zorunlu eğitimin yalnızca 4 saati uzaktan eğitim ile verilebilirken artık tümü uzaktan eğitim sistemi ile verilebilmektedir.

Az tehlike sınıflar için bu eğitim 8 saat sürmekte ve 3 senede bir tekrar verilmek zorundadır. Tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler, 8 saat bakanlığın belirlediği zorunlu eğitimlerin yanı sıra sektörünüze göre sizin belirleyeceğiniz  4 saatlik ek eğitimi de almak zorundadır. Tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler için toplam da 12 saatlik bir eğitim verilmeli ve bu her iki senede bir tekrar edilmelidir. Çok tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler için ise 16 saatlik zorunlu eğitim verilmeli ve bu her sene tekrar edilmelidir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini uzaktan eğitim ile verecek olan kurumlar eğitim içeriklerini bakanlığın yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumlarınca hazırlatmalıdır. Aksi durumda eğitimleri geçerli sayılmayacaktır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini uzaktan eğitim ile verecek olan kurumlar çalışan boyutunda eğitimde geçirdiği toplan süreyi, aldığı dersleri bakanlık istediği takdirde dijital olarak raporlayabilmelidir.

Bakanlığın belirlediği  zorunlu eğitim konuları aşağıdadır;

1. Genel konular (Zorunlu)
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

Sağlık konuları (Zorunlu)
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

Teknik konular (Zorunlu)
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma,

Diğer konular
Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipmanla çalışma, kanserojen  maddelerin yol açtığı olsaı sağlık riskleri ve benzeri konular.


Eğitimi tamamlayan her öğrenci için bakanlığın belirlediği standartlarda eğitim belgesi ve eğitim katılım çizelgesi düzenlenmelidir.

 


PAYLAŞ


En Çok Okunanlar

08 Ağu 2018
Temel İSG Yenileme Eğitimleri

Temel İSG Yenileme Eğitimleri Artık Uzaktan Eğitim ile verilebiliyor!