Temel İSG Eğitim İçeriği

ÇSGB'nin yetkilendirdiği eğitim kurumumuz tarafından hazılanan toplam 40 saatlik Temel İSG eğitimlerimiz.

#Ders No Ders Adı Ders Süresi İşlem
1TİSG-GK-1Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,24
ÖNİZLEME
2TİSG-GK-2Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları18
ÖNİZLEME
3TİSG-GK-3İşyeri temizliği ve düzeni16
ÖNİZLEME
4TİSG-GK-4İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar16
ÖNİZLEME
5TİSG-SK-1Meslek hastalıklarının sebepleri20
ÖNİZLEME
6TİSG-SK-2Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması24
ÖNİZLEME
7TİSG-SK-3ABiyolojik risk etmenler24
ÖNİZLEME
8TİSG-SK-3BPsikososyal risk etmenler28
ÖNİZLEME
9TİSG-SK-4İlkyardım56
ÖNİZLEME
10TİSG-SK-5Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim22
ÖNİZLEME
11TİSG-TK-1AKimyasal risk etmenleri20
ÖNİZLEME
12TİSG-TK-1BFiziksel risk etmenleri60
ÖNİZLEME
13TİSG-TK-1CErgonomik risk etmenleri54
ÖNİZLEME
14TİSG-TK-2Elle kaldırma ve taşıma24
ÖNİZLEME
15TİSG-TK-3Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma40
ÖNİZLEME
16TİSG-TK-4İş ekipmanlarının güvenli kullanımı56
ÖNİZLEME
17TİSG-TK-5Ekranlı araçlarla çalışma28
ÖNİZLEME
18TİSG-TK-6Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri30
ÖNİZLEME
19TİSG-TK-7İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması50
ÖNİZLEME
20TİSG-TK-8Güvenlik ve sağlık işaretleri28
ÖNİZLEME
21TİSG-TK-9Kişisel koruyucu donanım kullanımı32
ÖNİZLEME
22TİSG-TK-10İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü34
ÖNİZLEME
23TİSG-TK-11Tahliye ve kurtarma16
ÖNİZLEME
24TİSG-DK-1Yapı İşlerinde İSG106
ÖNİZLEME
25TİSG-DK-2Yüksekte çalışma50
ÖNİZLEME
26TİSG-DK-3Kapalı ortamda çalışma50
ÖNİZLEME
27TİSG-DK-4Radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma44
ÖNİZLEME
28TİSG-DK-5Kaynakla çalışma86
ÖNİZLEME
29TİSG-DK-6Özel risk taşıyan ekipman ile çalışma78
ÖNİZLEME
30TİSG-DK-7Kanserojen veya Mutojen Maddelerle Çalışma44
ÖNİZLEME
31TİSG-DK-8Trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri46
ÖNİZLEME
32TİSG-DK-9Patlayıcı ortamlar ve patlayıcı ortamdan korunma40
ÖNİZLEME
33TİSG-DK-10Kimyasallarla çalışmalarda İSG50
ÖNİZLEME

OSGB Başvuru Formu

Bayimiz olmak istermisiniz?

Sadece OSGB'lerin yararlanabileceği bayilik sistemimizde yerinizi alın!Gönder